Liên hệ

(còn2000 ký tự)
Đính kèm tập tin (Chỉ chấp nhận các tập tin JPEG, PDF, TIFF, PNG có kích thước từ 2MB trở xuống; tối đa 5 tập tin)
Bạn chỉ có thể tải lên tối đa 5 tập tin.
Đã xảy ra lỗi khi xử lý tập tin của bạn. Vui lòng chỉ tải lên các tập tin JPEG, PDF, TIFF, PNG.
Không thể tải tập tin lên vì nó vượt quá 2MB, kích thước tập tin tối đa cho phép.
Tải lên không thành công. Tổng kích thước tập tin cho tập tin đính kèm đã vượt quá 2MB.
* Những trường bắt buộc.
GỬI MAIL CHO CHÚNG TÔI
Hãy gửi những góp ý và yêu cầu của bạn đến:
CHARLES & KEITH
(Phòng Chăm sóc khách hàng)
Văn phòng CHARLES & KEITH tại Việt Nam
189 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP.HCM
TRÒ CHUYỆN VỚI CHÚNG TÔI
09:00 - 18:00 (GMT+7) từ thứ Hai đến thứ Sáu
Ngoại trừ những ngày Lễ
 
Để đảm bảo an toàn cho bộ phận Chăm sóc khách hàng, chúng tôi đã sắp xếp làm việc tại nhà để tuân thủ các biện pháp được khuyến nghị về khoảng cách an toàn.
TÌM KIẾM CHÚNG TÔI TẠI
Địa điểm cửa hàng