CƠ HỘI HỢP TÁC

 
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc hợp tác kinh doanh cùng chúng tôi.
 
Các hoạt động quốc tế của chúng tôi chủ yếu được thực hiện thông qua các đơn vị được nhượng quyền, vì vậy các đề xuất liên quan đến mô hình phân phối hoặc bán buôn có thể không được áp dụng.
 
Bên được nhượng quyền của chúng tôi là những nhà bán lẻ có kinh nghiệm, những người có hiểu biết sâu sắc về bối cảnh bán lẻ trong khu vực của họ. Họ cũng có kinh nghiệm cần thiết trong hoạt động bán lẻ và có nguồn lực để vận hành nhiều cửa hàng đồng thời trong một khu vực.
 
Những bên được nhượng quyền sẽ được cấp quyền bán hàng hóa của CHARLES & KEITH trong các cửa hàng độc quyền tuân theo các tiêu chuẩn khắt khe của chúng tôi. Nếu chúng tôi đã có mặt tại thành phố / quốc gia của bạn thì đồng nghĩa với việc có thể chúng tôi đã chỉ định cho một bên nhượng quyền tại đó. Vui lòng nhấp vào đây để tìm hiểu nơi đặt cửa hàng của chúng tôi.
 
Nếu bạn muốn chúng tôi xem xét yêu cầu để trở thành đối tác nhượng quyền , vui lòng gửi thêm thông tin cho chúng tôi qua email, ghi rõ 'CÁC CƠ HỘI HỢP TÁC' ở tiêu đề. Vui lòng bao gồm những điều sau trong email:
 
    1. Quốc gia mà doanh nghiệp của bạn quan tâm
    2. Giới thiệu về doanh nghiệp của bạn dưới dạng một hồ sơ chi tiết
    3. Tiềm năng mà thương hiệu của chúng tôi có được ở quốc gia mà bạn lựa chọn, với tất cả các thông tin hỗ trợ cần thiết và số lượng địa điểm ước tính trong quốc gia đó.
 
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ franchising.opportunities@charleskeith.com.
 
Ngoài ra, bạn có thể gửi hồ sơ doanh nghiệp của mình và thông tin cần thiết qua đường bưu điện bằng các thông tin sau:
 
CHÚ Ý
Tổng Giám Đốc Phát Triển Thị Trường
Công ty TNHH Quốc tế CHARLES & KEITH
6 Tai Seng Link
Trụ sở chính của tập đoàn CHARLES & KEITH
Tầng 8
Singapore 534101
 
Thông tin không đầy đủ có thể làm chậm quá trình đánh giá nhượng quyền của chúng tôi. Chúng tôi có thể sẽ không phản hồi toàn bộ các yêu cầu. Mọi thông tin nhận được sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích nội bộ và sẽ không được tiết lộ cho các bên thứ ba. Chúng tôi sẽ không hoàn trả lại bất kỳ tài liệu nào mà bên bạn đã gửi đến chúng tôi kèm theo yêu cầu của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến CHARLES & KEITH.