KHUYẾN MÃI

 

*Điều khoản Dịch vụ: *Điều khoản Dịch Vụ: Đối với tất cả các điều kiện trên, chương trình khuyến mãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, voucher hay bất kỳ hình thức nào khác. Khuyến mãi chỉ có hiệu lực tại cửa hàng trực tuyến CHARLES & KEITH trừ khi có quy định khác. Không cho phép điều chỉnh đối với các giao dịch mua trước đó. Không hủy bỏ hoặc thay đổi đơn hàng sau khi đơn hàng đã được đặt.CHARLESKEITH.VN có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt chương trình khuyến mãi nếu, theo bất kỳ cách nào, nó bị xâm phạm về mặt kỹ thuật. Tất cả các điều khoản và điều kiện có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của CHARLESKEITH.VN là quyết định cuối cùng.