CHÍNH SÁCH COOKIES

 
Cookie là gì?
 
CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL sử dụng cookies cho Trang web của chúng tôi. Cookie là các tập tin nhỏ trong thiết bị của Khách hàng được sử dụng để thu thập và lưu trữ dữ liệu. Cookie cho phép chúng tôi nhận dạng đươc thiết bị của Khách hàng, đảm bảo quyền truy cập của Khách hàng vào trang web của CHARLES & KEITH và giúp chúng tôi phát hiện xem ai đó cố gắng truy cập vào tài khoản của Khách hàng từ một thiết bị khác. Nói cách khác, cookie giúp chúng tôi thu thập thông tin để cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể đến cho Khách hàng. Cookie cũng giúp chúng tôi cung cấp các thông quảng cáo mà Khách hàng quan tâm.
 
Khách hàng có thể chọn đồng ý hoặc không sử dụng các cookie được liệt kê bên dưới. Khách hàng cũng có thể thay đổi lựa chọn của mình bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập các trang Chính sách Cookie này. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng Trang web của chúng tôi mà không chọn một tùy chọn, chúng tôi sẽ mặc định Khách hàng đã đồng ý đặt cookie trên thiết bị của Khách hàng.
 
 
Để biết thêm thông tin về chính sách bảo mật của chúng tôi, hãy truy cập trang Chính sách bảo mật của chúng tôi.